บริษัท ไทยเค.บอยเลอร์ จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย ให้บริการ เครื่องกำเนิดไอน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัย  ประหยัดพลังงาน และได้รับมาตรฐาน    ISO 9001 และ ISO45001 กำลังขยายงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ  มีความประสงค์เปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่พร้อมจะก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท และ มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

ช่างเชื่อม        จำนวน       4       อัตรา  

 ชาย   อายุ 23 ปี   ขึ้นไป

–  วุฒิการศึกษา  ป6.  ขึ้นไป

–  สามารถเชื่อมไฟฟ้า, เชื่อมอาก้อน หรือ CO2 ได้

–  อ่านแบบได้ ออกต่างจังหวัดได้

ช่างไฟฟ้า       จำนวน       4       อัตรา  

–  ชาย   อายุ 23 ปี   ขึ้นไป

–  วุฒิการศึกษา  ปวช. ปวส.ไฟฟ้า

–  สามารถเดินไฟตู้คอนโทรล ได้

–  อ่านแบบไฟฟ้าได้ ออกต่างจังหวัดได้

พนักงานขายอะไหล่และบริการ     จำนวน       1       อัตรา  

–  ชาย   อายุ 23 ปี   ขึ้นไป

–  วุฒิการศึกษา  ปวช. ปวส.บัญชี การเงิน การตลาดคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

–  ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

–  ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

–  ออกต่างจังหวัดได้

ทุกตำแหน่ง    เงินเดือนขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์  รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องในงาน

สนใจติดต่อ    ส่งเอกสารพร้อมหลักฐาน   หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนทรัพยากร บุคคลแลธุรการ บริษัท  ไทยเค.บอยเลอร์  จำกัด
เลขที่  134  หมู่  6   ต. สวนหลวง
อ. กระทุ่มแบน    จ. สมุทรสาคร   74110
โทร. 02 -420-8046-9    แฟกซ์   02 – 4202358
E-Mail : hra@thaikboiler.com