รับสมัครงานด่วน

บริษัท ไทยเค.บอยเลอร์ จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย ให้บริการ เครื่องกำเนิดไอน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัย  ประหยัดพลังงาน และได้รับมาตรฐาน    ISO 9001 และ ISO45001 กำลังขยายงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ  มีความประสงค์เปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่พร้อมจะก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท และ มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

ช่างเชื่อม        จำนวน        หลายอัตรา  

 ชาย   อายุ 22 ปี   ขึ้นไป

–  วุฒิการศึกษา  ป6.  ขึ้นไป สามารถอ่านแบบได้เบื้องต้น

–  สามารถเชื่อมไฟฟ้า, เชื่อมอาก้อน หรือ CO2 ได้

–  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และ ทำงานต่างจังหวัดได้

***สำหรับตำแหน่งช่างเชื่อม มีค่าฝีมือเชื่อมให้พิเศษ***

ช่างไฟฟ้า       จำนวน       หลายอัตรา  

–  ชาย   อายุ 22 ปี   ขึ้นไป

–  วุฒิปวช.,ปวส.ไฟฟ้า หรือเทียบเท่า

–  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และทำงานต่างจังหวัดได้

Quality Control Supervisor        จำนวน    2         อัตรา

–  เพศชาย   อายุ 23 ปี   ขึ้นไป

–  วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรรมศาสตร์   สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 มีความรู้ด้านงานเชื่อม /ตรวจสอบงานเชื่อม

–  มีประสบการณ์ตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม /ทำ NDE /ระบบ ASME

ทุกตำแหน่ง    เงินเดือนขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์  รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องในงาน

สนใจติดต่อ    ส่งเอกสารพร้อมหลักฐาน   หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท  ไทยเค.บอยเลอร์  จำกัด
เลขที่  134  หมู่  6   ต. สวนหลวง
อ. กระทุ่มแบน    จ. สมุทรสาคร   74110
โทร. 02 -420-8046-9    แฟกซ์   02 – 4202358
E-Mail : hra@thaikboiler.com